Tarihçe

EDTU Herbaryumu 1983 yılında Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Botanik ABD öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hüsnü DEMİRİZ başkanlığında, kurulmuştur. Kuruluş çalışmalarına Botanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Göksel OLGUN, Öğ. Gör.. Nesibe BASAK, Öğ. Gör. Güler DALGIÇ ve uzman Feruzan DANE katılmışlardır. Sonraki çalışmalara da Prof. Dr. Neriman ÖZHATAY, Prof. Dr. Ayten AYDIN, Prof. Dr. Betül TÜTEL, Prof. Dr. Kerim ALPINAR, Prof. Dr. Tuna EKİM, Prof. Dr. Ekrem SEZİK, Arş. Gör. Ahmet ASAN, Arş. Gör. Celal YARCI, Arş. Gör. Hayati ARDA, Arş. Gör.Çiler MERİÇ ve Arş. Gör. Nagehan POLAT, katılmışlardır. Herbaryumun kuruluş amacı, öncelikle zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Trakya A1(E)-A2(E) karesine giren alandaki bitkileri EDTU Herbaryumunda toplamak ve yurdumuzun sahip olduğu bitki zenginliklerini bilim dünyasına, öğrencilere ve halka tanıtmaktır. Bunun yanında Yurdumuz ve bölgemizde nesli kaybolmakta olan bitkilerin korunması, ekonomik ve diğer yönlerden faydalı olan bitkilerin saptanıp korunması amaçlarımız arasındadır. Bu kapsamda ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki herbaryum merkezleri arasında bilgi alışverişi yapılmaktadır. Arazi çalışmaları Botanik Anabilim Dalı elemanlarının ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımı ile bitkiler toplanarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra bu örnekler herbaryum materyali haline getirilmiştir. Çalışmaların devamında şu anda aramızda olmayan değerli hocalarımızdan, Prof.Dr. Hüsnü DEMİRİZ, Kaliforniya Üniversitesi nden (Berkeley) Prof.Dr. Baki KASAPLIGİL ile zaman zaman Trakya Bölgesi nde (Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne çevresi) yapılan arazi gezilerinde, çeşitli familyalara ait birçok cins ve tür örnekleri toplanmış ve EDTU herbaryumuna kazandırılmıştır.

EDTU Herbaryumu sorumlusu olarak 1988-1994 yılları arasında Uzm. Feruzan DANE, 1995-1998 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Celal YARCI, 1999-2003 yılları arasında Yrd. Doç. Dr. Güler DALGIÇ, 2003-2006 yılları arasında Yrd.Doç.Dr. Hayati ARDA görev yapmıştır. Yrd. Doç. Dr. Hayati ARDA nın sorumluluğunda; Arş. Gör. Dr. Mehmet AYBEKE, Arş. Gör. Dr. Necmettin GÜLER ve Laborant Hüseyin ERSOY tarafından herbaryum yeniden revizyondan geçmiştir. Ayrıca Yrd. Doç. Dr. Çiler MERİÇ ve Arş. Gör. Gülden YILMAZ da herbaryum çalışmalarına katılmışlardır. 14. 09.2007 tarihinden itibaren Herbaryum çalışmaları Anabilim Dalı Başkanlığı denetiminde ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYBEKE nin sorumluluğunda yürütülmektedir.

Herbaryumda, arazi çalışmaları sırasında toplanmış olan bitkiler preparasyon işleminden sonra özel herbaryum dolaplarında muhafaza edilmektedirler. Bu çalışmalar iki kısımdan oluşan herbaryumda gerçekleştirilmektedir. Bir laboratuvar araziden getirilen bitkilerin preparasyonunun yapıldığı işlemler için kullanılmaktadır. Diğer kısım ise Herbaryum dolaplarının yer aldığı bitkilerin muhafaza edildiği kısım olarak kullanılmaktadır. Herbaryumuda preparasyon işlemlerinde kullanılan derin dondurucu, binoküler diseksiyon mikroskobu ve ışık mikroskobu gibi araçlar bulunmaktadır.                          
Bu içerik 11.12.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 429 kez okundu.